Esoterisk visdom

Mitt verdensbilde er bygd på teosofi (læren om Gud) og esoterisk visdom som også kalles den hemmelige lære.

Bak alle åndelige trosretninger er det noe som er felles, og som ble holdt hemmelig i tidligere tider. I vår tid har et nytt menneskesyn og nytt syn på "hvordan verden henger sammen" kommet mere og mere i fokus. Mye av denne visdommen har vært kjent i lang tid, men er først i de senere år blitt alminndelig tilgjengelig for oss.

Den esoteriske visommen forteller oss at det er en plan for vår evolusjon på denne planeten, og at vi samhandler med guddomen og lysvesener mens vi er her. Det er ingen død. Vårt indre vesen lever videre der vi har vår bevissthet. Den andre siden har forskjellige dimensjoner og bevissthetsplan som er bygd opp som vår verden, bare på helt andre frekvenser og med mye høyere vibrasjoner.

Vi er mange i dag som har åpna oss for den indre verden, den som lgger bak vårt ytre liv, bak vår materielle verden. Denne delen av oss må vi erkjenne og oppleve i vårt indre - som tro  - og den kan ikke bevises.

Kjærligheten er universell!  Lyset er universelt!

Vi lever i en verden med mørke og lys, og mange av oss kjenner nu behov for mere lys i vårt sinn og i våre kropper. Sånn blir vi sannhetsøkere!

Jeg kan skrive mye om dette, men den av dere som er interessert, kan google på esoterisk visdom og på teosofi. Du vil da finne mye interessant som kan belyse den verden du opplever.

For meg er kjærlighetskraften viktigst! Vi vet så lite, så lite, men den vet vi er der. Det er den som er bindeleddet i hele vår verden, i hele universet.  Det er den kraften de kristne snakker om, og buddhistene, og muhammedanerne - alle de som tror på en kraft som er større enn dem selv.