Standard side

 

 

HVA ER MENINGEN MED LIVET MITT?

Dette kurset vil inneholde esoterisk visdom, men også tankekraft i forhold til egenutvikling. Vi tar opp emner som kan hjelpe til deg til større forståelse over eget liv, samtidig som du vil få hjelp til å se hva du kan gjøre for å skape deg et liv med fred og kjærlighet.

Dette kurset holder jeg som formiddagskurs over 4-6 uker. 200 kr pr gang. At det går over tid opplever jeg bra. Man får tid til å integrere innholdet.

Et weekendekurs over emnene er også mulig.

Ta kontakt hvis du er interessert, så kan jeg fortelle mere om hva kurset går ut på.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg holder jevnlig egne  kurs i TANKEKRAFT, sett i perspektiv til egenutvikling.


Små grupper på 6-7 personer er ideelt. Jeg har god erfaring med denne modellen hvor vi møtes over 4-6 uker, en dag i uka, hvor deltakerne også får anledning til å diskutere og gå grundig inn i livssituasjoner som alle kan ha nytte av.

Større grupper krever at undervisningen hovedsakelig blir i foredragsrom. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du må gjerne TA KONTAKT  hvis du ønsker at jeg skal sette opp et kurs. Jeg vil se om jeg har anledning, og gi deg hurtig tilbakemelding.

................................................................................................................................

Mange spør om HEALINGKURS.

Noen er født med evnen til å heale. Andre blir healere gjennomå jobbe med  sine egne blokkeringer, pluss at de har et genuint ønske om å hjelpe. Spør 10 healere og alle har forskjellig svar på hvordan de har kommet dit de er.

Våre hjelpere på det indre plan ønsker at vi skal heale hverandre!

I tiden som vi lever i skjer ting så fort, og nye energier deles med oss. Vi kan tenke på healing som noe alle kan lære, men det er viktig å spørre seg sjøl hvilket motiv som ligger til grunn for ønske om å bli healer?

Jeg gått på mange healingkurs, og lært noe på alle, men til syvende og sist fant jeg min måte å heale på. Det ønsker jeg for alle andre også, men jeg kan gjerne være en som guider deg i starten.

En healer er en som stiller seg til disposisjon for healingkraften fra Gud/universet, og som legger egne føringer og ønsker til side.

 

 

Reconnective Healing

Jeg har tillatelse fra Eric Pearl til å undervise i Reconnective Healing i småe grupper, opptil 10 personer.

To kvelder, med noen ukers mellomrom, er ideelt for å introdusere denne healingformen. 

Lysarbeiderskolen / The Mystery School

Dette er en utdanning som er utarbeidet av forfatter og åndelig lærer Asger Lorentsen ved Den Gyldne Cirkel i Danmark. Asger Lorentsen gikk bort i januar 2012, men etterlater seg et stort materiale til nytte for oss.

Utdanningen er egentlig 7-årig, men i Tromsø tar vi mål av oss til å undervise i emnene for de 2 første årene. Vi er denne høsten i gang med nivå 2 for de som allerede har gjennomført nivå 1.

Jeg er godkjent lærer på både nivå 1 og 2.

Denne utdanningen passer for de som har et ønske om å tjene verden på et dypere plan. Hensikten er å vekke hjertet, men også etablee et basisnivå av esoterisk visdom, basert på ny og gammel viten.

Dette kurset er i gang, og nivå 2 avsluttes høsten 2013. Hvis du er interessert i å starte på nivå 1 i 2014,  må du gjerne ta kontakt.

 

Esoterisk visdom

Jeg holder også kurs i Esoterisk visdom og Teosofi.

Se mere om hvilke emner et sånnt kurs kan inneholde under "Mitt livssyn"

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------