Reconnective healing

Eric Pearl - Vekk din indre healer!

Eric Pearl, en amerikansk kiropraktor, fikk på 1990-tallet kontakt med en energi som til hans forbauselse gjorde hans klienter friske fra alvorlige tilstander mens de lå på benken hans.

Denne energien er tilgjengelig for oss alle, og er informasjon fra en høyere dimensjon som kalles Pleiadene. Eric Pearl reiser nu rundt i verden og lærer fra seg denne healingformen.

Han avmystifiserer healingen, og sier at denne metoden kan vi lære oss alle sammen.

Jeg har deltatt på alle 3 kursene Eric Pearl har holdt i Norge. Anbefaler deg å lese "Vekk din indre healer" av Eric Pearl.

Jeg tar imot klienter til healing  hvor jeg kun bruker denne metoden hvis du ønsker det.

Anbefalt litteratur: VEKK DIN INDRE HEALER av Eric Pearl.

The Reconnection

De som virkelig ønsker å dedikere seg til å gå den spirituelle veien eller vil gjøre bruk av healingformen sjøl, kan be om å få Personal Reconnection. Det er en energioverføring som går over 2 ganger i løpet av 3 døgn, og som varer ca en time hver gang.


Det som skjer er at man får aktivisert og gjenforbundet det axiotonale sirkulajsonssystemet. En enkelere måte å si det på er at meridiansystemet vårt forsterkes, og knyttes på jordas meridiansystem slik det opprinnelig var planlagt å være. Noen kaller det for det krystallinske nettverk som inneholder all den informasjon som er tilgjengelig for oss.  Denne prosessen som vi kaller The Reconnection åpner for mer bevisst integrering mellom "jeget" og ens Høyere selv. Den spirituelle utviklingen blir aktivisert og kroppen blir styrka og forbedra.


Link:
www.thereconnection.com