Åndelig terapi

Ditt hellige rom!

Denne terapien er utvikla av Asger Lorentsen ved utdannelsessenteret Den Gyldne Cirkel i Danmark.


Åndelig terapi eller Healingterapi er betegnelser man kan bruke på denne healingformen. Man kombinerer her samtaleterapi og lysarbeid i healingen. Denne terapiformen går dypt hos de fleste, og passer kanskje best for de som har dedikert seg til å arbeide med lys.

Vi samtaler om hva klienten ønsker hjelp for, før vi tuner inn til problemet, og får klienten til å slappe av. Så skaper vi et hellig rom, ber om kontakt og hjelp fra den åndelige verden - engler, mestere og høyere lysvesen, som hjelper oss å komme i kontakt med universets healende kjærlighet og visdom.

Eksempler på problemer som kan hjelpes på denne måten:

♥ Forløsende terapi som løser opp i og healer blokkeringer fra tidliger traumer

♥ Gjenopplevelsesterapi hvor vi forsøker gjenoppleve hendelser - i dette eller tidligere liv - 

   for å fostå årsaker til problemer man sliter med           

♥ Identitetsterapi som gir muligheter for å oppleve dypere åndelighet

♥ Helliggjørelsesterapi som gir høyere vibrasjoner av lys og liv til hele deg

Vi følger alltid den inspirasjonen som kommer i takknemlighet over hjelp fra lysets verden.
Link:
www.dengyldnecirkel.dk