Samtaleterapi

Den indre visdom finnes i oss alle!

Når en klient kommer til meg med et problem, forsøker vi sammen å finne ut hvordan klienten tenker om seg sjøl og vanskeligheten. Når vi finner tankeformer eller tankeformene som har sammenheng med de vanskelige følelsene, kan vi ofte finne ut når og hvor den har blitt til  - uten at vi går i dybden på barndommen. 

Herfra bruker jeg intuisjonen min, sammen med erfaringene mine og den kunnskapen jeg har tilegnet meg, for at klienten skal komme videre.  

Det er viktig å bytte ut gamle tankmønstre med nye som fungerer bedre, og det er alltid endel av fokuset i en en terapi.                                                                 

Siden jeg sjøl har slitt med angst i en periode, ser jeg at de fleste som kommer til meg sliter med angst, depresjon og stress på et eller annet nivå.

Jeg er sensitiv på hvilket livssyn klienten har, men måten jeg ser livet på kommer frem i en samtaleterapi. Jeg skriver mere om dette på siden som jeg kaller Esoterisk Visdom.

Jeg har også klienter som har en helt anna tro enn meg, og vi jobbar likevel godt sammen med respekt for hverandres syn på ting.

Ingen har krav på sannheten!  Sannheten er en flytende energi.

Den sannheten jeg bygger mitt liv på er at jeg tror at vi alle kommer fra den samme kilden, og at vi lever under de samme universelle lovene.  

Bak alle religioner og alle livsyn finnes det EN virkelighet.

Hvorfor må dette hende meg? Hva er meningen med livet? Fasitvar på disse spørsmålene er det ingen som har, men i lys av visdom som er gitt oss mennesker, kan vi komme nærmere det å akseptere livet som det er.

Det er ofte til stor hjelp å vite litt om hvordan vi mennesker fungerer i forhold til hverandre, og også i forhold til universet og de guddommelige lovene.