Tankefelt-terapi/TFT

Tankefelt-terapi

Jeg har jobbet med TFT siden 2002 og jeg kan med handa på hjertet si at denne metoden er den som virker hurtigst når det gjelder å kvitte seg med uønska følelser som kompliserer livet for oss. De naturlige følelsene kan man ikke gjøre noe med, men de følelsene som blokkerer kraften vår, kan vi fjerne.

Dette er et fantastisk verktøy!

Man benytter det samme meridiansystemet som akupunktørene bruker, og stimulerer meridianene i bestemte rekkefølger ettersom hvilke følelser man trenger lindring for.

Det er ikke nødendig å tro på metoden, men det er nødvendig å klare å være i akkurat den følelsen man ikke ønsker å ha. Jeg hjelper til ved å bruke spørreteknikker som tar deg dit hvis du vegrer deg eller undertrykker.

Min erfaring med TFT er at en vanskelig følelse ofte kan ha skapt problemer på mange områder. Da jobber vi med problem for problem.

Metoden er smertefri, og 9 av 10 kan hjelpes.

TFT hjelper for: Traumer, angst, depresjon, avhengighet, sinne, hat, sjalusi, sorg, stress, søvnvansker, lese- og skrivevansker, fobier m.m.

TFT bruker jeg som smertelindring, såfremt det er muskulært.

EN behandling kan være nok, men det hender at vi må ta flere problem og da trenger vi flere behandlinger.

Jeg behandler deg gjerne, og jeg kan også lære deg denne enkle og effektive metoden, slik at du kan bruke den på deg sjøl, eller på andre.


Link:
www.tftnorway.com