Hypnose/hypnoteapi

Hypnose

Jeg har god erfaring med hypnose som verktøy.

Hypnose er et godt virkemiddel for å få tilgang til underbevisste mønstre og trosystem som vi har mista kontakten med, og som kan gjøre livet vanskelig for oss. 

For å få bukt med avhengighet er hypnose også effektivt, men alltid i sammenheng med annen egna terapiform.

Hypnoterapi - terapeutisk bruk av transespråk

Enkelte ganger kan bruk av transespråk gjøre det lettere å få tilgang på informasjon som er lagra i underbevisstheten slik at det biir mulig å gjøre noe med et problem som man ikke kjenner bakgrunnen for. Av og til er det nødvendig for å gjøre framgang i terapien.

Etter en terapi kan jeg tilby klienten å "mate" underbevisstheten med positive tankeformer og gode affrimasjoner som kan være til nytte for klienten. Dette viser seg å ha svært god effekt når det er etablert et tillitsforhold mellom klienten og meg.

I mitt arbeid er det vanskelig å skille mellom hypnose og hypnoterapi, selv om ejg vet at enkelte synes det er et poeng.

Denne terapimetoden bruker jeg med stor respekt etter å ha informert om hva jeg gjør, og hva som skjer under behandlingen.