NLP

NevroLingvistisk Programmering

NLP er et viktig verktøy jeg bruker for å forandre fastlåste tenkemønstre og overbevisninger vi har om oss sjøl, og om verden som ikke fungerer så bra for oss lenger.

Disse mønstrene opererer i underbevisstheten vår, og når vi ved hjelp av NLP blir bevisste på hvordan vi snakker til oss sjøl, kan vi forandre på viktige ting i livet vårt.

NLP har en rekke nyttige og geniale strategier som kan hjelpe oss til å omprogrammere uønska mønstre sånn at vi får en bedre kommunikasjon med oss sjøl og med andre.


Linker:
www.nlpu.com
www.nlpnorway.com